AVENHANSEN

Rynek szkoleniowy w Polsce

Polacy to jeden z najbardziej aktywnych zawodowo narodów w Europie. Wskaźnik zaangażowania pracowników w naszym kraju wynosi 61% i jest o sześć punktów procentowych wyższy niż średnia europejska. Co więcej, zgodnie z wynikami badania Kelly Global Workforce Index, 67% Polaków deklaruje chęć podnoszenia kwalifikacji i rozważa dodatkową formę kształcenia. Te i inne statystyki wskazują na to, że rynek szkoleniowy w naszym kraju ma się całkiem nieźle.

Polski rynek szkoleniowy w liczbach

Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) w Polsce zarejestrowanych jest 65 tys. przedsiębiorstw oferujących pozaszkolne formy edukacji. Nieco bardziej precyzyjny Rejestr Instytucji Szkoleniowych notuje funkcjonowanie 10,9 tys. firm stricte szkoleniowych. Zgodnie ze statystykami RIS największy obszar szkoleń to ten skupiający się wokół kariery zawodowej i rozwoju osobowości.

Dynamika rozwoju rynku szkoleniowego w Polsce

Już jakiś czas temu minęła epoka szkoleń prowadzonych zza biurka, z ogólnikami i anegdotami zamiast praktycznej wiedzy know-how i analiz realnych problemów, przypadków (tzw. case study). Od szkoleń oczekuje się nowoczesnych metod, doskonalenia konkretnych umiejętności i mierzalnych efektów. Dużą wagę przywiązuje się do indywidualnego wsparcia, czego dowodem jest popularność mentoringu i consultingu (doradztwa). Wszystko to przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i zastosowaniu e-learningu (prowadzeniu e-kursów, webinariów) czy blended learningu (połączenia metod tradycyjnych z e-learningiem).

Konkurencyjność rynku szkoleń - którą firmę wybrać?

Każda instytucja w Polsce otrzymuje dziennie średnio kilka ofert firm szkoleniowych. Warto wybrać tę spośród nich, która gwarantuje wysoką skuteczność, ma ugruntowaną pozycję na rynku oraz promuje proludzki system szkoleń. W tych aspektach wyróżnia się firma AVENHANSEN. Jej pracownicy działają z pasją, sami stawiając sobie cele, które konsekwentnie realizują. Posiadając duży zespół trenerski AVENHANSEN proponuje szeroki wachlarz tematyczny warsztatów. Specjaliści - praktycy biznesu dzielą się z Uczestnikami swym doświadczeniem, angażują w praktyczne treningi i mobilizują do aktywności. Tym samym powodują, że uczestnictwo w szkoleniach to wyjątkowa przygoda z biznesem.

 

Zadzwoń 12 399 41 90