Specjalne wydanie Katalogu Bhp i Ppoz

SZANOWNI PAŃSTWO

Jesteśmy Firmą działającą w branży Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. Korzystanie z naszej wiedzy jest dla Państwa gwarancją najwyższych usług, kompetencji i profesjonalizmu realizowanych przez zespół SPECJALISTÓW pracujących w oparciu o wciąż uzupełnianą wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe w Służbie BHP oraz PPOŻ nabyte podczas wieloletniej pracy.
  Podczas szkoleń BHP korzystamy z pomocy dydaktycznych oraz nowoczesnych urządzeń audiowizualnych. Pozwala nam to w pełni dostosować się do rosnących wymagań przyszłości i utrzymywać wysoki poziom świadczonych usług. Dla Państwa wygody oraz oszczędności czasu szkolenia realizujemy w miejscu działalności Firmy, lub innym wybranym przez Was miejscu. Terminy szkoleń całkowicie dostosowujemy do Państwa wymagań.
  Zgodnie z Kodeksem pracy oferujemy outsourcing BHP dla firm zatrudniających do 100 pracowników. W ramach, którego zostaje podpisana umowa dotyczącej stałej obsługi BHP i PPOŻ, w zakres której oferujemy szereg bezpłatnych usług: (szkolenia wstępne, okresowe, opracowywanie instrukcji bhp, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, comiesięczne kontrole stanu bhp i ppoż., bieżące konsultacje).
  W przypadku, gdy pracodawca zatrudnia powyżej 100 pracowników oferujemy pomoc przy tworzeniu służby BHP. Zakres naszych usług obejmuję również jednorazową pomoc przy wykonywaniu zadań służby BHP.
  Współpracujemy również z innymi firmami działającymi w tej samej branży uzupełniając się wzajemnie w celu jak najwyższej jakości oferowanych usług.

Wyróżnia nas zaangażowanie, dążenie do perfekcji i zorientowanie na potrzeby naszych klientów.

Zapraszam Państwa do współpracy